Strona w trakcie budowy / Site under construction
Zobacz nasz katalog / See our catalogue
Polan Polsko-Francuska sp. z o. o. joint venture
ul. Św. Jana 5, 33-240 Żabno
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KR
Nr KRS: 0000182040, Kapitał zakładowy: 440,000 zł, NIP: PL 8710002739, REGON: 850038533